Ponuka

Revízie:


 • elektrických inštalácií
 • bleskozvodov
 • strojov a ich súčastí
 • elektrických spotrebičov a ručného náradia
 • obytných budov
 • vypracovanie technickej dokumentácie


Montáže:


 • rozvodov elektriny
 • rekonštrukcie rozvodov elektriny
 • bleskozvodov
 • strojov a ich súčastí
 • vypracovanie technickej dokumentácie