Revízie a elektromontáže

O nás

Ponúkam revízie elektrických inštalácii a zariadení. Tiež ponúkam realizáciu elektroinštalácií, káblové rozvody, zapojenie od prípojky po kompletnú elektroinštaláciu a bleskozvody.